back home    contact
česky
Česky  
Czech Society for Clinical Pharmacology     Czech Medical Society J.E.P.The management

The Board: back to top

Chairman:
Doc. MUDr. Grundmann Milan CSc.
Ústav klinické farmakologie LF OU
Syllabova 19
70300 Ostrava
tel: 597-374389
e-mail: milan.grundmann@osu.cz

Vice-Chairman:
Doc. MUDr. Mayer Otto CSc.
Odd. klinické farmakologie FN
E. Beneše 13
30599 Plzeň
tel: 377-423275
e-mail: mayer@fnplzen.cz

Scientific Secretary:
Doc. MUDr. Urbánek Karel Ph.D.
Ústav farmakologie LF UP a FN
Hněvotínská 3
77515 Olomouc
tel: 585-632556
e-mail: urbanek@fnol.cz

Bursar:
Doc. MUDr. Petr Petr Ph.D.
Pracoviště klinické farmakologie
Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 54
37087 České Budějovice
tel: 387-878750
e-mail: petr@nemcb.cz

Members of the Board:
RNDr. Brozmanová Hana CSc.
Oddělení klinické farmakologie
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
70852 Ostrava - Poruba
tel: 597-372526
e-mail: hana.brozmanova@fno.cz

MUDr. Kacířová Ivana, Ph.D.
Oddělení klinické farmakologie
Fakultní nemocnice Ostrava
17.listopadu 1790
70852 Ostrava - Poruba
tel: 597-374391
e-mail: ivana.kacirova@fno.cz

doc. MUDr. Paluch Zoltán, Ph.D., MBA
Farmakologický ústav
2. LF UK
Plzeňská 221/130
150 00 Praha 5
tel: 257 296 451
email: farmakologie@lfmotol.cuni.cz

doc. MUDr. Patočková Jitka Ph.D.
Ústav tělovýchovného lékařství
3. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Ruská 87
10000 Praha 10
tel: 267-102402
e-mail: Jitka.Patockova@lf3.cuni.cz

MUDr. Suchý David, Ph.D.
Oddělení klinické farmakologie
Fakultní nemocnice Plzeň
E. Beneše 13
30599 Plzeň
tel: 377-402239
e-mail: suchyd@fnplzen.cz


Revision Committee: back to top

Chairwoman:
MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Ústav farmakologie
Masarykova Univerzitae
Kamenice 753/5, Bohunice
656 53 Brno
tel: 549 49 6526
e-mail: demlova@med.muni.cz

Members:
prof. MUDr. Bultas Jan CSc.
Ústav farmakologie
3. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Ruská 87
10000 Prague 10
tel: 267-102499
e-mail: jbult@lf1.cuni.cz

MUDr. Miroslav VERNER
Oddělení klinické biochemie
Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 54
37001 České Budějovice
tel: 387-873523
e-mail: verner@nemcb.cz


Board and Revision Committee in 2009-2013Board meetings minutes (in Czech) back to top
 
© 2011 ČSKF     Valid HTML 4.01 Transitional